ОБЩИ УСЛОВИЯ

За дейността на електронен магазин DOGBAR.BG

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

1. Тези общи условия уреждат реда за осъществяване на поръчки и доставки от електронен магазин с адрес на сайта www.dogbar.bg.

            2. Електронният магазин осъществява търговия с храни и аксесоари за домашни любимци – кучета и котки с марки Sam’s Field, Fitmin, Country Dog. Вносител на марките за България е „БОБАЛ Бояджиев” ООД, седалище и адрес на управление гр. Златица, ул. Кашана 13, централен склад: гр. София, ул. Резбарска 15 В.

            3. Връзката с електронния магазин се осъществява по следните начини: чрез email: feed@bobal-bg.com, по телефон: 0887 28 48 37 или чрез използване на формата за контакт в интернет магазина.

           

II. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА

 

4. За извършване на поръчка е необходимо създаване на профил. За целта клиентът попълва, във формата за регистрация, следните данни: имейл адрес и свободно избрана от него парола, име и фамилия, адрес за доставка и телефон за връзка.

5. С регистрирането на профил в интернет магазина клиентът декларира, че се е запознал и приема настоящите общи условия.

6. С регистрирането на профил клиентът може да заяви желание за получаване на информация за специални промоции и бюлетини. Регистрираните клиенти ползват и допълнителни отстъпки, които се обявяват предварително в раздел „Промоции” и "Програма лоялни клиенти" на страницата на интернет магазина.

7. Изпълнението на поръчката става след телефонно обаждане от екипа на електронния  магазин и съответното потвърждение от страна на клиента. В случай, че от поръчаната стока няма наличност клиентът бива своевременно уведомен за евентуална дата на доставка или възможността за замяна с алтернативен продукт.

8. Доставката на поръчана стока се осъществява, чрез куриерска фирма до посочен от клиента адрес. Цената на доставката не е включена в цената и се заплаща отделно при получаване на стоката. При поръчки на стойност над 50 лева доставката е безплатна, а под тази стойност доставката е 7 лева. Сроковете за доставка са различни в зависимост от населеното място до което ще се доставя стоката. Клиентът бива уведомен за датата на доставка с изпращане на потвърждението на поръчаното.

Електронният магазин има право да откаже доставка в случай, че поръчката се извършва от клиент който е бил некоректен при получаването или заплащането на предходни свои доставки.

9. Електронният магазин има право да откаже доставка в случай, че поръчката се извършва от клиент, който е бил некоректен при получаването или заплащането на предходни свои доставки.

 

III. ЦЕНИ. ПЛАЩАНЕ

 

10. Цените на всички стоки от асортимента на електронния магазин са обявени в български лева.

11. В цената не са включени данъци (ДДС), както и стойността на доставката.

12. Електронният магазин си запазва правото да променя обявените цени, като новите цени не се прилагат към вече поръчани стоки.

13. Магазинът може да прави допълнителни търговски отстъпки за поръчано количество над определена стойност, както и да предоставя допълнителни бонуси за лоялни клиенти.

14. Плащането на поръчана стока се осъществява чрез наложен платеж на куриерската фирма при получаване на стоката. В случай, че клиентът не плати стоката, без да е упражнил правото си на отказ от договора по предвидения за това начин, електронният магазин има право да търси по съдебен ред от клиента стойността на стоката и заплатената на куриерска фирма доставка, включително и обезщетение за всички претърпени от електронния магазин имуществени и неимуществени вреди.

 

IV. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА. ГАРАНЦИИ

15. Клиентът има право да се откаже от сключен договор в рамките на 14 дневен срок, считано от датата на получаване на стоката. В случай на отказ, клиентът трябва да уведоми незабавно доставчика и да съхрани стоката по начин, който да не нарушава нейната цялост и оригинална опаковка. В слуай на нарушена опаковка електроннияt магазин може да откаже връщане на стоката.

16. В случай на отказ от поръчката, клиентът връща стоката за своя сметка до следния адрес: гр. София, ул. Резбарска 15 В.

17. Стойността на отказаната стока, в случай, че тя е върната съобразно изискванията на т. 14 се възстановява в рамките на до 14 дни по посочена от клиента банкова сметка. Електронният магазин възстановява и стойността на първоначалната доставка до клиента.

18. Клиентът изпраща уведомлението за отказ от договора на email адреса на електронния магазин или чрез писмо изпратено от формата за контакт в сайта.

19. Клиентът има право да иска замяна на стока, в случай, че същата има недостатъци, които се констатират при получаването, в това число изтекъл срок на годност, нарушена опаковка, несъответствие в количествено отношение на поръчаното.

20. В случай на замяна, клиентът уведомява електронния магазин съгласно т. 17 в рамките на до 3 дни от получаване на стоката. Електронният магазин регистрира рекламацията и в рамките на до 3 дни изпраща указания до клиента за начина на замяна на стоката. Разноските по връщане на стоката са за сметка на клиента, разноските по новата доставка са за сметка на електронния магазин.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

21. С цел закупуване на стоките предлагани от електронния магазин, клиентът предоставя свои лични данни, като три имена, адрес, email, телефон. Предоставените лични данни са под закрилата на ЗЗЛД. Електронния магазин използва посочената лична информация единствено за целите на осъществяване на продажбата и доставката на заявените стоки.

22. Предоставената от клиента лична информация по т. 20 няма да бъде разпространявана или използвана по какъвто и да е друг начин освен за целите на поръчката.

 

  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

23. Тези Общи условия са в сила от 01.12.2020 г. и се прилагат до изричната им отмяна с други. За неуредените въпроси се прилага ЗЗП, ЗЕТ, както и относимото българско законодателство.

24. В случай на възникнали спорове между клиенти и електронния магазин същите се уреждат чрез споразумение, в случай, че такова не може да бъде постигнато спорът се отнася за решаване до компетентния български съд.